md_2714dgb,steveorgangeg gan marian delyth -du a gwyn

Steve Eaves a’r band gyda Manon Steffan Ross.
Gig 50 Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.
Clwb Rygbi Aberystwyth. Ionawr 2012
Steve Eaves and Manon Steffan Ross.
Aberystwyth Rugby Club, Aberystwyth. 2012